آشنایی با ما

آشنایی با ما

 

بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان به اهتمام جمعی از اساتید،محققین و اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز جمعی از خیرین در سال 1395 و با شماره ثبت 41476 بنیان آن نهاده شد و پس از طی مراحل قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت کشور مجوزهای قانونی آن اخذ و شروع به فعالیت نمود.

بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان از جمله سازمان های مردم نهادی است که می خواهد در کشور با نگاهی متوازن و همه جانبه درخصوص آموزش همگانی، پیشگیری، خودمراقبتی، غربالگری، تحقیق و پژوهش، ثبت ملی سرطان و آمایش ملی این بیماری و نیز کمک به ساخت و تجهیز مراکز درمانی و بیمارستان های فوق تخصصی ویژه بیماران سرطانی باکمک صاحب نظران و خیرین نوع دوست و بزرگوار در داخل و خارج کشور انشاا… گامهای مؤثری بردارد.