کاربر گرامی، وبسایت در حال بروزرسانی میباشد. با تشکر از شکیبایی شما

خیریه

((نیکوکار ارجمند، لطفا نسبت به پر کردن مشخصات خود در خانه های ستاره دار اقدام نمایید.))

((اطلاعات شما به صورت محرمانه نزد ما محفوظ می باشد.))

کد دستوری #2525*6655*

خیریه

شماره حساب 110-605 بانک کشاورزی

شماره کارت 5942-۰۰12-7070-6037

شبا IR 1101-6000-0000-0000-00-605-110


شماره حساب ۱۱۰-۱۱۰-۱۱۰ بانک تجارت

شماره کارت ۴۸۷۴-۰۰۴۳-۸۳۷۰-5859

شبا IR 0180-0000-0000-0393-8211-40

بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان((نیکوکار ارجمند، لطفا نسبت به پر کردن مشخصات خود در خانه های ستاره دار اقدام نمایید.))

((اطلاعات شما به صورت محرمانه نزد ما محفوظ می باشد.))