مسئولیت اجتماعی

بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان به اهتمام جمعی ازاساتید سرطان شناسی و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و نیز جمعی از خیرین، بنیان آن نهاده شد و پس از طی مراحل قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت کشور مجوزهای قانونی آن اخذ شد و شروع به فعالیت نمود. این بنیاد از جمله سازمان های مردم نهادی است که با نگاهی متوازن و همه جانبه درخصوص آموزش همگانی،تامین کلیه مایحتاج مالی و درمانی بیماران مبتلا به سرطان، پیشگیری، خودمراقبتی، غربالگری، تحقیق و پژوهش و نیز کمک به ساخت مراکز درمانی و بیمارستان های فوق تخصصی ویژه بیماران سرطانی به کمک انسان های نوع دوست و خیرین گامهای مؤثری برمی دارد.