- وبسا – بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان - https://web-sa.ir -

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ آقای دکتر نوید مسجدی آسمانی شد!

متاسفانه با خبر شدیم که آقای دکتر نوید مسجدی، فرزند جناب آقای دکتر محمد رضا مسجدی مدیر عامل بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان، آسمانی شد.
روحش شاد و یادش گرامی🖤

تسلیت در روزنامه اطلاعات