- وبسا – بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان - https://web-sa.ir -

برگزاری اولین نشست هفتگی هیات مدیره بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان درحمایت از پروژه ۶۰۰ تختخوابی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

به گزارش روابط عمومی بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان، اولین جلسه هفتگی هیات مدیره بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان با حضور اعضای هیات مدیره بنیاد مذکور و مدعوین ازجمله دکتر صادق نیت رئیس مجتمع و دکتر محمود زاده رئیس انستیتوکانسر در خصوص پروژه ۶۰۰ تختخوابی انستیتوکانسر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) چهارشنبه ۲۲ فروردین ۹۷ برگزار شد.
محور اصلی این جلسه، بررسی تسریع روند انجام تعهدات خیرین و این بنیاد در حمایت از اتمام فاز اول پروژه مرکز جامع سرطان مجتمع بود.
در ابتدای جلسه مهندس امین سرپرست نظارت بر پروژه مذکور گزارشی از اقدامات انجام‌شده با حمایت از بنیاد ملی نیکوکاری کنترل سرطان و میزان منابع تخصیص‌یافته از طرف سازمان مجری ارائه کرد و در ادامه حاضرین با تأکید بر تسریع در تأمین آهن و فولاد اسکلت تا تکمیل نهایی اسکلت ۱۷ طبقه طراحی‌شده نسبت به روند جذب منابع دولتی تأکید کردند.