کاربر گرامی، وبسایت در حال بروزرسانی میباشد. با تشکر از شکیبایی شما

خدمات

خدمات

 

 

بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان از جمله سازمان های مردم نهادی است که برای نخستین بار در کشور می خواهد با نگاهی متوازن و همه جانبه درخصوص آموزش همگانی، پیشگیری، خودمراقبتی، غربالگری، تحقیق و پژوهش، ثبت سرطان و نیز کمک به ساخت مراکز درمان بستر و بیمارستان های فوق تخصصی ویژه بیماران سرطانی به کمک انسان های متدین و نوع دوست و خیرین بزرگوار در داخل و خارج کشور انشاءا… گامهای مؤثری بردارد.

مهمترین اهداف بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان براساس اساسنامه ثبت شده:

۱-پیشگیری و تشخیص و درمان زودرس سرطان

۲-تحقیق و توسعه  در زمینه های مرتبط

۳-فعالیت های آموزشی(کلاسیک-مداوم و عمومی) و کمک به تربیت نیروی انسانی و تخصصی.

۴-فعالیت های حمایتی

۵-فعالیت های ترویجی

۶-فعالیت های پایشی

رسالت بنیاد نیکوکاری کنترل سرطان

۱-کمک به درمان نیازمندان و بیماران سرطانی در سراسر کشور

۲-کمک به تأسیس مراکز درمانی تخصصی و بیمارستانهای فوق تخصصی سرطان در کشور

۳-تأسیس و راه اندازی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی سرطان در کشور

۴-آموزش و تربیت نیروی انسانی برای مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی سرطان در کشور

۵-کمک و ساخت و تجهیز بیمارستان های فوق تخصصی سرطان در سراسر کشور

۶-اجراء برنامه های غربالگری و بیماریابی سرطان در کشور

۷-راه اندازی کمپین های مردمی برای افزایش آگاهی عمومی مردم درباره سرطان و حمایت از بیماران سرطانی در سراسر کشور