مواد سرطان زا

 

سرطان در اثر تغییراتی در ژن های خاصی ایجاد می شودکه عملکرد سلول های ما را تغییر می دهند. برخی از از این تغییرات ژنتیکی به طور طبیعی زمانی اتفاق می افتند که DNA در طی فرآیند تقسیم سلولی تکثیر می شود. اما برخی دیگر از این تغییرات نتیجه قرار گرفتن در معرض محیطی است که به DNA سلول ها آسیب می زند که این قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی سرطان زا ممکن است شامل مواردی مانند مواد شیمیایی موجود در دود تنباکو( دودهای دست دوم) یا تشعشعات پرتوهای فرابنفش خورشید باشد.

© 2023 تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد ملی کنترل سرطان می‌باشد.

طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت دارکوب

© 2023 تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به بنیاد ملی کنترل سرطان می‌باشد.

طراحی شده توسط شرکت طراحی سایت دارکوب